Tag archive

flyktninger

Solidaritetsseminar: Hvordan blir bistand best mulig?

i Artikler av

Hvordan blir bistanden mest verdifull? 
Målet vårt er ikke å problematisere bistand som sådan, vi ønsker oss med dette seminaret er en diskusjon med utgangspunkt i de erfaringer vi til nå har gjort oss på bistandsområdet, om hvordan bistanden blir mest verdifull. Hva er det som faktisk bidrar til på kort og lang sikt til både å lindre nød og lang og skape en mer rettferdig verden? Kort sagt: hvordan bruker vi bistandspengene best?

Vi har invitert:

 • Lisa Sivertsen fra Kirkens nødhjelp
 • Mathias Slettholm, Kristelig Folkepartis Ungdom
 • Eivind Vad Peterson, Arbeiderpartiet, rådgiver for Anniken Huitfeldt

Blant de temaene vi vil berøre på seminaret og som vi har utfordret våre innledere
til å reflektere rundt er:Hvordan kan vi faktisk hjelpe fattige land til å hjelpe seg selv?

 • Norge som humanitær stormakt – hva betyr det? Sender vi feltsykehus, jagerfly eller fredskorpset?
 • Hvordan bør NORAD velge ut sine prosjekter?
 • Bør vi ha en nasjonal bistandsorganisasjon – eller skal vi heller gi penger til sosiale entreprenører og internasjonale organisasjoner?
 • Hvordan sikre et godt styresett og arbeide for å bekjempe korrupsjon?
 • U-landene er fortsatt fattige: Hva har vi gjort feil – og hvilke feil ligger vi an til å gjøre nå?
 • Hvorfor kommer det en stor flyktningebølge i en tid hvor verden er fredeligere enn nesten noen gang før?
 • Hva betyr det egentlig å hjelpe folk «der de er»?
 • Er det riktig å bruke bistandsmidler på flyktninger som kommer hit til landet?
 • Hvem trenger aller mest vår hjelp akkurat nå? Hvordan kan og bør de hjelpes?
 • Prioriteres det riktig mellom nødhjelp og langsiktig bistand?

Som alltid skriver vi en kronikk etter seminaret, hvor elementer til en ny og forbedret politikk på området vil berøres? Enten du bare vil være med og lære mer eller vil være med og utforme framtidas politikk på dette feltet er du hjertelig velkommen!

Sted: Arbeiderpartiets lokaler – 5 etasje (Aps gamle sentralstyrerom Gerhardsen)

Dato: 4. desember

Tid: 18.00 –  21.00

Nestekjærlighet og solidaritet som fundament for asylpolitikken

i Artikler/Uttalelser av
Nestekjærlighet

På vårt landsmøte i september uttalte Kristne Arbeidere at Norge må ha en mer nestekjærlig politikk overfor mennesker på flukt, og at Norge bør ta imot et større antall flyktninger. Den siste utviklingen i behandlingen av de såkalte oktoberbarna gjør det nødvendig å utdype vårt standpunkt.

Det er et godt utgangspunkt at det er faglige vurderinger som ligger til grunn for vurdering av sikkerhetsnivået i et land og om det er trygt å returnere flyktninger. Men disse vurderingene måles opp mot allmennpreventive hensyn, sårbarhetskriterier og rimelighetsvilkår. Det er tydelig at regjeringens politiske føring legger nesten all vekt på de allmennpreventive hensynene. Kristne Arbeidere mener at det må legges mye mer vekt på sårbarhetskriteriene og at rimelighetskravet som ble fjernet av Stortinget i 2016 må gjeninnføres.

UDI må få politiske føringer for vurdering av fakta som bygger på nestekjærlighet, menneskeverd og menneskerettigheter.

Kristne Arbeidere ber Arbeiderpartiet bidra til at rimelighetskravet gjeninnføres og at sårbarhetskriteriene blir prioritert i vurderingene av enkeltsaker. Innen dette er gjort bør ingen av oktoberbarna returneres til Afghanistan.

Oslo, 10. november 2017

Jan Rudy Kristensen Marianne Uri Øverland
forbundsleder sekretær sentralstyret

Kronikk – Vi har sviktet og vi har løyet om flyktningkrisen

i Artikler/Kronikker av
Flyktningkrisen

Skrevet av Lars Martin Mediaas og Arve T. Thorsen, Kristne arbeidere i Oslo og Akershus.

Dette er arven etter flyktningkrisen: Ikke bare regjeringen har sviktet. Vi som er i opposisjon har sviktet, vi også. Vi, den arbeiderbevegelsen som burde forvaltet nestekjærlighets­tradisjonen med hevet hode. På venstresiden har vi vært rådville. Vi vil alt det beste for alle, men kan ikke få det til. Vi har kommet med ivrig, høylytt og ofte berettiget kritikk av høyre­sidens intensjoner, men ikke oppnådd mer enn at vi selv har følt oss rene og ranke. Vi har sittet­ tause fordi det er en sak venstresiden ikke har «eierskap» til, som betyr at hvis en debatt om dette får dominere valgkampen gjør vi et dårlig valg. Det har ført til en debatt og samfunnstilstand med klare sykdomstegn.

Lese hele kronikken i Vårt Land her…

Gå til Toppen