Styret i kretsen har følgende sammensetning:

Lars Martin Mediaas      Leder                                                          gjenvalg

Julian Lindseth                Nestleder og sekretær                             gjenvalg

Pamela Hill Griffiths       Kasserer                                                     gjenvalg

Rina Drivenes                    Styremedlem                                             gjenvalg

Siri Ingeborg Fossheim  Styremedlem                                               gjenvalg

Ingebjørg Skjelvik            Styremedlem                                               gjenvalg

Mats Kvaløy-Bjørbekk   Styremedlem                                                 gjenvalg

Finn Brager-Larsen         Styremedlem                                                ny

 

Valgkomiteen

Jonas Bals                                       Medlem                                              gjenvalg

Therese Ustvedt                             Medlem                                              gjenvalg

Mads Andreas Danielsen             Medlem                                              ny

 

Vedtekter for Kristne Arbeidere Oslo og Akershus

Vedtekter vedtatt på årsmøtet 14.02.2017.

Vedtekter for Kristne Arbeidere Oslo og Akershus