Styret i kretsen har følgende sammensetning:

Leder: Lars Martin Mediaas

E-post: lars.martin.mediaas@gmail.com 
Mobil: 90608550

Nestleder:
Arve T. Thorsen
E-post: a.t.thorsen@imv.uio.no 

Kasserer:
Pamela Hill Griffiths
E-post: catzycat@gmail.com 

Sekretær:
Harald Trulsrud
E-post: hartruls@me.com 

Styremedlemmer:

Styremedlem: Cecilie Agnalt
Styremedlem: Mats Kvaløy-Bjørbekk
Styremedlem: Halvor Bruun
Styremedlem: Stian Grøthe
Styremedlem: Ingunn Margot Rognlien

 

Vedtekter for Kristne Arbeidere Oslo og Akershus

Vedtekter vedtatt på årsmøtet 14.02.2017.

Vedtekter for Kristne Arbeidere Oslo og Akershus