Styret i kretsen har følgende sammensetning:

Lars Martin Mediaas Leder

Julian Lindseth Nestleder og sekretær

Pamela Hill Griffiths Kasserer

Rina Drivenes Styremedlem

Siri Ingeborg Fossheim  Styremedlem

Ingebjørg Skjelvik Styremedlem

Mats Kvaløy-Bjørbekk Styremedlem

Finn Brager-Larsen Styremedlem

Valgkomiteen

Jonas Bals Medlem

Therese Ustvedt Medlem

Mads Andreas Danielsen Medlem

Vedtekter for Kristne Arbeidere Oslo og Akershus

Vedtekter vedtatt på årsmøtet 14.02.2017.

Vedtekter for Kristne Arbeidere Oslo og Akershus