Tag archive

Bibelen

Everybody knows

i Artikler/Kronikker av
Kjetil Staalesen, spesialrådgiver i LO

Everybody knows the fight was fixed, the poor stay poor and the rich get rich, that’s how it goes. And everybody knows.

AV:Kjetil Staalesen,  spesialrådgiver i LO

Dette innlegget sto på trykk i Dagsavisen 9/1-17, men er etter vår mening stadig relevant (red).

Året 2016 er gud skje lov historie og regningen skal gjøres opp. Innledningen er lånt fra et av fjorårets mest kostbare tap, Leonard Cohen, som igjen har lånt det fra Bibelen. Et kjennetegn ved 2016 er nemlig at religion virker å ha fått en større rolle også i norsk politikk enn på mange år.

Politikere forfekter kristne verdier samtidig som de sitter og kalkulator-regner på nytten av å gi sultende barn mat i magen. Da føles det naturlig for en økonomispaltist å se om han finner noen gode økonomiråd i boka der juleevangeliet står.

Det viser seg at Skriften er full av råd og politikk som omhandler penger og finans. De fleste har hørt Matteus’ historie om Jesus som kastet pengeutlånerne ut av templet. Bankfolk har aldri vunnet popularitetskonkuranser. Forbudet mot å tjene penger på renter husker vi også, (men vi liker det ikke).

Salomons ordspråk har selvsagt mange gullkorn til oss som er opptatt av økonomi og politikk. 13.11 for eksempel: «Lettvunnet rikdom minker, men den som samler litt etter litt, øker sitt gods.» Easy come easy go…

Også ordspråk 21.20 er verd en omtanke: «Kostbare skatter og olje er det i den vises bolig, men dåren gjør ende på det». Vi kan kalle dette ordspråket «Handlingsregelen».

I Forkynneren 5–9 får vi et godt råd om å ikke drømme oss bort i pengesekken vår: «Den som elsker penger, blir ikke mett av penger. Og den som elsker rikdom, får aldri nok. Også det er tomhet.»

Timoteus har også noen ord på lager til verdens rikeste land: Du skal pålegge dem som er rike i denne verden, at de ikke skal være overmodige, og heller ikke skal de sette sitt håp til den usikre rikdommen. (…) De skal gjøre det gode, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre.

Tilbake til Leonard Cohen, året 2016 og Matteusprinsippet som innledet denne spalten. Den som har mye skal få mer, den som har lite skal miste det han har. For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner. «The poor stay poor and the rich get rich».

For enhver som allerede har et syn på verden og et mål å nå, er det lett å finne en begrunnelse i Bibelen. Andre kilder bør nok også oppsøkes. Undertegnede vil allikevel antyde at boka sier noe om at det er forskjell på penger og verdier og at det siste har lengre holdbarhetsdato enn det første.

2017 ser ut til å bli et begivenhetsrikt år i en verden som blir stadig mindre og tettere sammenvevd. Med hilsen både til våre statsråder og andre som er opptatt av penger og verdier avsluttes denne spalten derfor med følgende passasje fra Paulus’ andre brev til Korinterne:

«Denne gangen har dere overflod og kan hjelpe dem som lider nød».

Godt nytt år.

Gå til Toppen