Kristne Arbeidere er en organisajson i vekst. Vi ønsker stadig å utvikle vår organisasjon, og er takknemlig dersom du ønsker å støtte oss!

Du kan gjøre det på to måter:

 

 

Eller sett inn et beløp på kontonummer 9001 07 11117

Vi er takknemlig for alle bidrag!