(Fra venstre: Harald Trulsrud, Halvor Bruun. Marianne Uri Øverland, Rachel Lørum, Jan Rudy Kristensen, Raymond Turøy)

Sentralstyrets medlemmer valgt på Kristne Arbeideres ordinære Landsmøte 2019

Leder: Jan Rudy Kristensen
Mobil: 957 03 890
E-post: jrk@live.no

Nestleder:
Tove Elise Olsen Frøland
Mobil: 99345959
E-post: tove-frol@hotmail.com

Sekretær: Marianne Uri Øverland
Mobil: 915 38 351
E-post: whia@online.no

Faste styremedlemmer:
Harald Trulsrud
E-post:  hartruls@me.com
Halvor Bruun
E-post: halvor.bruun@gmail.com
Raymond Turøy
E-post: raymond.turoy@gmail.com
Siri Fossheim
E-post: sirifossheim68@gmail.com

Varamedlemmer:
Mats Kvaløy-Bjørbekk
E-post: matskbk@gmail.com 
Maria Therese Hevzy
E-post: mariahevzy@gmail.com 
Rachel Lørum
E-post: rachellorum@gmail.com