Kistne Arbeidere er en selvstendig organisasjon innenfor arbeiderbevegelsen. Forbundet bygger på kristen tro og etikk, og på sosialdemokratiske ideer. Ut ifra dette idégrunnlaget tar Kristne Arbeidere del i samfunnsdebatten.

Vi ønsker også  å tydeliggjøre og styrke den store gruppen av kristne innenfor arbeiderbevegelsen, samt å vise den positive betydningen kristen tro og verdier har for den enkelte og for samfunnet.

Medlemskap i Kristne Arbeidere koster 200  kroner i året. Magasinet Kristne Arbeidere er inkludert. Kun  abonnement på magasinet Kristne Arbeidere koster 200 kroner i året.

Ønsker du å støtte dette arbeidet? Ønsker du å bli medlem?

Fyll ut dette skjemaet:

Velkommen!