Dyp sorg

i Artikler av

Det er med dyp sorg vi i dag mottok den triste meldingen om Hans-Christian Gabrielsen er gått bort, bare 53 år gammel. Våre tanker og medfølelse går først og fremst til hans nærmeste familie.

Kristne Arbeidere er takknemlig for Hans-Christian Gabrielsens store engasjement for vanlige folk gjennom mange års engasjement i arbeiderbevegelsen og siden 2017 også som LO-leder. 

Vi lyser fred over hans minne.

Jan Rudy Kristensen, leder Kristne Arbeidere

Fotograf: Marius Martinsen