Tag archive

Jan Rudy Kristensen

Demokratiet, partienes og den enkeltes ansvar

i Artikler av
Jan Rudy Kristensen

Debatt og meningsutveksling er en forutsetning for demokrati. En valgkamp kan være en mulighet for folk til å sette seg inn i de forskjellige partienes programmer og ideologi. Valgkamp kan være folkeopplysning på sitt beste dersom valgkampen får fram de forskjellige alternativene. En god valgkamp kan være et bidrag til å styrke demokratiet.

Som politiske partier og som nasjon er vi denne høsten med på å bestemme grunnlaget for demokratiet. Skal valgkamp være populisme og arena for såkalte informasjonsarbeidere, eller skal det være politikere i dialog med folket?

Vi har i mange år sett galskapen i USA, hvor politikk er underordnet, og fokus er på show og enkeltpersoner. Dessverre kan det se ut til at Norge også går den veien.

Det som særlig har bidradd til en slik utvikling er at vi har fått et stort populistisk parti på høyresida som kynisk utnytter at folk flest ikke kjenner alle detaljer, og dermed kan hive på med argumenter som er svært overfladiske. Av redsel for å tape velgere føler andre partier seg presset til debattere på samme vis, applaudert av TV2 og osloavisene.

Språket bærer også preg av å legge til rette for tulledebatter. Det er partiprogrammer vedtatt av partienes landsmøter som skal være grunnlag for debattene mellom partiene. Mediene framstiller dette som om partiene kommer med «valgløfter». Og de skal sjekke om de «ljuger». Mediene bidrar med dette vesentlig til å ødelegge demokratiske debatter. Alle som har deltatt i politisk virksomhet vet at det er lange prosesser før et partiprogram er vedtatt, at hele partiorganisasjonen deltar, og at partiene arbeider hele perioden med å søke flertall for sin politikk. Når partiene ikke alltid lykkes er det fordi det ikke er flertall for denne politikken i folkevalgt organ, eller fordi andre saker må prioriteres først av praktiske eller økonomiske grunner.

Kristne Arbeidere vil oppfordre kristenfolket til å gå bort fra populisme, skittkasting og grove forenklinger og heller bidra til en reell verdidebatt bygd på partienes programmer, og ikke karikaturer av disse.

For styret i Kristne Arbeidere er valget klart. Vi vil anbefale Arbeiderpartiet som vil bevare og videreutvikle velferdsstaten, og som er garantist for å få Fremskrittspartiet ut av regjeringskontorene. Vi ønsker ikke at landet skal styres av et parti med en uverdig politikk eller uverdig språkbruk overfor flyktninger eller andre som sliter i denne verden.

Kristne Arbeidere vil oppmuntre alle til å få med seg seriøse politiske debatter og lese partienes programmer. Det er ofte blitt sagt at Arbeiderpartiet er det partiet med flest kristne medlemmer og velgere. Vi oppfordrer derfor kristne til å vise dette også denne gang. Stem for velferdsstat og nestekjærlighet i praktisk politikk! Godt valg!

Jan Rudy Kristensen, forbundsleder

Gå til Toppen