Kristne Arbeidere er en selvstendig organisasjon innenfor arbeiderbevegelsen. Forbundet bygger på kristen tro og etikk, og på sosialdemokratiske ideer. Ut ifra dette idégrunnlaget tar Kristne Arbeidere del i samfunnsdebatten.

Kristne Arbeidere er en tverrkirkelig organisasjon som samler medlemmer fra mange forskjellige kirkesamfunn, og folk som ikke er tilknyttet noen kirke eller menighet.

Vi ønsker å tydeliggjøre og styrke den store gruppen av kristne innenfor arbeiderbevegelsen, samt å vise den positive betydningen kristen tro og verdier har for den enkelte og for samfunnet.

Organisasjonen blei stifta i 1939 som Norges Kristne Arbeideres Forbund men bytta i 2004 navn til Kristne Arbeidere.