Kristne Arbeidere består  av ulike kretser (lokallag) rundt i landet.

Den mest aktive kretsen fortiden Oslo Akershus, men vi har ambisjoner om å få flere kretser i gang.

Dersom du kan tenke deg å ta et initiativ, kan du kontakte vår forbundsleder:

Torill Hamborg.

E-post: post@kristnearbeidere.no