Bildetekst: Marte Gerhardsen i Tankesmien Agenda

Marte Gerhardsen etter valget: La oss snakke mer om ideologi og mindre om strategi

i Artikler av

Verken journalist eller intervjuobjekt synes valgresultatet innbyr til å ta noen bølger, der vi møtes en drøy uke etter valget. Samtidig vil daglig leder i Tankesmien Agenda, Marte Gerhardsen, gjerne slå fast noen fakta når det gjelder hva valgets tale faktisk gikk ut på.

-Det er jo ikke slik at valget har vist at det blåser noen høyrevind i norsk politikk, sier hun til Kristne Arbeidere. –Begge regjeringspartiene gikk tilbake, og det samme gjorde de to støttepartiene. Da blir det litt underlig å framstille valgresultatet som om regjeringen Solberg fikk «fornyet tillit», slik både regjeringen selv og en del medier har hevdet.
Marte Gerhardsen mener at valgresultatet bekrefter at for å vinne valg i Norge, må man kunne vise troskap til den norske modellen. Høyrepartiene nevnte ikke tradisjonelle Høyre-saker som liberalisering, privatisering og mindre stat. Grunnen til det er at dette har liten oppslutning i en befolkning som ønsker seg trygg velferd og små forskjeller. Valgresultatet har gitt et flertall i Stortinget der tyngdepunktet ligger i sentrum/venstre, og med KrF på vippen mellom de to blokkene.
– Jeg var litt deppa på valgnatta, men nå er jeg mer optimistisk. KrF må selvsagt få gjøre sine valg, men det er vel liten tvil om at i spørsmål som integrering, fordeling og bistand er det et ett slektskap mellom Arbeiderpartiet og KrF. De har fått til mye bra sammen før, og vil kunne få til det også i framtida.

Utfordringer
Marte Gerhardsen ser på kampen mot økende ulikhet som en av de viktige utfordringene i kommende stortingsperiode. Spesielt er det viktig å bekjempe den økende fattigdommen blant barn. -Dette er et område der det nå ser ut til å være mulig å sikre et annet flertall, sier hun.
– Det var vel Torbjørn Jagland som i sin tid sa at ideologiene er døde, leve ideene?
– Det høres i hvert fall ut som noe han kan ha sagt, sier Marte Gerhardsen med et lite smil. – Jeg er uenig i det. At partiene har forskjellige løsninger henger sammen med at har forskjellige analyser, og det handler om ideologi. Det virker som om velgerne ikke har sett dette, at høyresiden har klart å gjemme vekk de sakene som skille i norsk politikk.
– Som?
– Som at bare de rike får være rike eller bli rikere, så skapes det verdier. Det stemmer ikke. Det er fellesskapet som skaper verdier gjennom at folk har jobb, og ved at det ikke er for store forskjeller i samfunnet. Selv om vi alle er enkeltindivider, er vi også en del av et felleskap, og det fellesskapet er viktig, sier hun.

Ideologisk debatt
Som leder for Tenketanken Agenda mener Marte Gerhardsen det er behov for en ideologisk debatt, både i Arbeiderpartiet og i det politiske Norge generelt.
– Arbeiderpartiet må analysere hva som gikk galt. Det ble for mye snakk om strategi og for lite om grunnlaget for politikken. Det ble også en rar debatt om hvorvidt norsk økonomi går bra eller dårlig. Den økonomiske utvikling vil alltid være et spørsmål om konjunkturer, og slike debatter kan bli veldig tekniske. Jeg mener jeg vi bør ta ett skritt tilbake og heller drøfte: Hva slags samfunn vil vi ha? Hva slags verdier skal dette samfunnet bygge på? Jeg synes det viktige nå framover er en debatt om hva som skal være grunnlaget for politikken; hvorfor er fellesskap viktig, hvorfor er små forskjeller viktig. Så får vi heller snakke litt mindre om tekniske ting som permisjonsregler, selv om det også betyr mye for mange.

– Både i valgkampen og etter valget har noen vært opptatt av partilederen: Først var «kristen-Jonas» et problem og så var «rike-Jonas» det. Hva mener du om det?
            – Jeg mener at begge deler er feil, sier Marte Gerhardsen bestemt. – Jonas er en dyktig politiker og en god partileder. Men mange journalister elsker jo å spekulere i «spill» og «flørt» i politikken. Det bør ikke være noen motsetning mellom det å stå for noe og samtidig vise respekt for andres meninger og holdninger. Der mange bare så «flørten», var vi andre som så en leder som er åpen på at han gjerne vil samarbeide, samtidig som han har respekt for dem han eventuelt vil samarbeide med.
At Jonas Gahr-Støre er kristen, har han vært tydelig på, og at han er rik, er noe man visst hele tiden, legger Marte Gerhardsen til. – Jonas er sosialdemokrat av overbevisning og ikke ut fra egen interesse. Han står for en politikk som han vet han selv vil tape på, rent økonomisk. Jeg synes faktisk det bør han ha honnør for, og ikke kritikk, sier Marte Gerhardsen til slutt.

 

Intervjuer: Nils-Petter Enstad – sto på trykk i siste utgave av magasinet Kristne Arbeidere

Bildetekst:
Marte Gerhardsen i Tankesmien Agenda: Valgresultatet bekrefter at for å vinne valg i Norge må man vise troskap til den norske modellen (Foto: Nils-Petter Enstad). Sto på trykk i siste utgave av magasinet Kristne Arbeidere

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

*