Tag archive

Verv en venn

Verv en venn!

i Artikler av

Kristne Arbeidere har litt over 400 medlemmer, og vi er i vekst. Vi ønsker å få flere medlemmer.

Som medlem får du bladet vårt Kristne Arbeidere, fire ganger  i året og informasjon om våre medlemsmøter.  Det koster 200 kr å vær medlem per år.

Vårt mål er å ta aktivt del i arbeiderbevegelsens politiske og faglige arbeid for velferd, rettferdighet og fred. Vi ønsker
å bygge broer mellom kristenbevegelsen og arbeiderbevegelsen. Vi vil også bidra til forståelse og respekt mellom kristne og andre tros- og livssynsbevegelser.

Kjenner du noen som du tror kunne tenke seg å bli medlem? Noen som er  troende og samfunnsengasjert?

Vi trenger alle. Man trenger ikke å være «superengasjert» for å bli medlem i Kristne Arbeidere. Støtter man formålet vårt, holder det lenge.

En bra start er å verve dine egne venner. Personer som du kjenner godt sier ofte ja til å bli medlem om de er enig i våre standpunkter.

Her kan du registrere en venn som nytt medlem!

 

 

 

 

 

 

 

Gå til Toppen