Landsmøte 22. – 23. oktober 2021

i Uncategorised av

Viser til informasjon i Bladet til Kristne Arbeid om Landsmøte fredag
22. – lørdag 23. oktober 2021.

Dato: fredag 22. – lørdag 23. oktober 2021
Sted: Arbeiderpartiets lokaler i Oslo – Youngsgate 2 A, 5. etasje
Tid: Landsmøte starter fredag kl. 16.30 og avslutter lørdag kl. 14.00 
 

Kristne Arbeidere dekker reise og opphold for inntil 2 personer fra hver
krets. Skulle dere ønske å delta med flere, må den enkelte,  eller
kretsen,  dekke reise og eventuelt opphold.

Kontaktperson for kretsen finner dere på nettsiden
www.kristnenarbeidere.no, under kretsen. Ta kontakt med vedkommende
dersom dere ønsker å delta. Fint om kretsen kunne foreta samlet
påmelding.

Påmeldingsfrist var satt til 1. oktober, men vi har valgt å utsette
fristen til 11. oktober.

På fredag blir det et åpent møte, og her er det muligheter til å ta med
seg flere som ønsker å delta. Her blir det innledere fra
Arbeiderpartiet, bispekollegiet o.a.

Håper flere melder seg på.

Mvh
Kristne Arbeidere
Jan Rudy Kristensen
forbundsleder