Tag archive

oktoberbarna

Nestekjærlighet og solidaritet som fundament for asylpolitikken

i Artikler/Uttalelser av
Nestekjærlighet

På vårt landsmøte i september uttalte Kristne Arbeidere at Norge må ha en mer nestekjærlig politikk overfor mennesker på flukt, og at Norge bør ta imot et større antall flyktninger. Den siste utviklingen i behandlingen av de såkalte oktoberbarna gjør det nødvendig å utdype vårt standpunkt.

Det er et godt utgangspunkt at det er faglige vurderinger som ligger til grunn for vurdering av sikkerhetsnivået i et land og om det er trygt å returnere flyktninger. Men disse vurderingene måles opp mot allmennpreventive hensyn, sårbarhetskriterier og rimelighetsvilkår. Det er tydelig at regjeringens politiske føring legger nesten all vekt på de allmennpreventive hensynene. Kristne Arbeidere mener at det må legges mye mer vekt på sårbarhetskriteriene og at rimelighetskravet som ble fjernet av Stortinget i 2016 må gjeninnføres.

UDI må få politiske føringer for vurdering av fakta som bygger på nestekjærlighet, menneskeverd og menneskerettigheter.

Kristne Arbeidere ber Arbeiderpartiet bidra til at rimelighetskravet gjeninnføres og at sårbarhetskriteriene blir prioritert i vurderingene av enkeltsaker. Innen dette er gjort bør ingen av oktoberbarna returneres til Afghanistan.

Oslo, 10. november 2017

Jan Rudy Kristensen Marianne Uri Øverland
forbundsleder sekretær sentralstyret

Gå til Toppen